یکی دیگر از کارهایی که نیاز به یک تیم حرفه ای دارد حتما و قطعا عکاسی صنعتی در مشهد – عکس تبلیغاتی از محصول است . احتمالا شما هم دیدین که بسیاری از عکس ها اونقدر جذابه و اونقدر زوایای محصول مشخص میشه که شاید ساعت ها توضیح در مورد این محصول نتونه کار عکاسی رو انجام بده . همیشه پیدا کردن افراد متخصص در هر حوزه ی عکاسی صنعتی کار سختی بوده چرا که این حوزه صرفا به تخصص فرد نیست ، متخصصین این حوزه باید ابزار کار مناسب برای این مورد رو هم داشته باشند. دوربین های حرفه ای ، نورپردازی حرفه ای و یک محیط مناسب برای گرفتن تصویر قطعا یکی از ملزومات کار بوده و این ها مواردی است که در کنار تخصص فرد به حرفه ای گری تصویر می انجامد، البته نکته ی مهمتر داشتن سلیقه ی عکاسی است . گاهی اوقات با امکانات کمتری هم می توان تصاویر حرفه ای گرفت ، گاهی اوقات یک سلیقه ی خوب جور همه ی تجهیزات و تخصص ها را می کشد و عکسی که نتیجه می شود با کمترین ویرایش ها تبدیل به یک اثر ماندگار می شود.

یک عکس خوب می تونه کسب و کار شما رو متحول کنه !

عنوانتعداد عکسقیمت هر فریم
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچکاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز کوچککمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسطاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسطاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسطاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز متوسطکمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۷۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات در سایز بزرگکمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از لوازم آرایشاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لوازم آرایش با بسته بندی براقاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری مشهداز ۲۰ فریم به بالاهر فریم ۳۳۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه در شعاع ۵۰ کیلومتری مشهداز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مشهداز ۲۰ فریم به بالاهر فریم ۳۶۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کارخانه خارج از شعاع ۵۰ کیلومتری مشهداز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۶۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلزاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلزاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلزاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت ترکیبی شیشه و یا فلزکمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلیاز ۵۰ فریم به بالاهر فریم ۳۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلیاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلیاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۸۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مبلمان و دکوراسیون داخلیکمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ایاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ایاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ایاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۵۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از گازهای شیشه ایکمتر از ۱۰ فریمهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیلاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیلاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از محصولات با جنسیت استیلاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهراز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از طلا و جواهراز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از طلا و جواهراز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجاتاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از بدلیجاتاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۲۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستالاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از ظروف شیشه ای و کریستال تراش داراز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۷۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالااز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالااز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۶۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از سنگ، پارکت، ام دی اف، کاشی، سرامیک با دقت رنگی بالااز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک سادهاز ۵۰ فریم به بالاهماهنگ شود
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک سادهاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با بک سادهاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۲۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی با چیدمان استاندارداز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۵۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از مواد غذایی دکوراتیواز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۹۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۶ متریاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش ماشینی تا ۱۲ متریاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۶ متریاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دست بافت تا ۱۲ متریاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از فرش دستبافت ابریشمی تا ۱۲ متریاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول با چیدمان استاندارداز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی محصول بصورت دکوراتیواز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم از ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس بدون مدلاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در بک سفیداز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در لوکیشناز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از لباس با مدل در استودیو با طراحی صحنهاز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۱/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از کیف و کفش در بک سفیداز ۲۰ الی ۵۰ فریمهر فریم ۳۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تابلوی نقاشیاز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۶۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از تندیساز ۵ الی ۱۰ فریمهر فریم ۴۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از موتورسیکلت در استودیواز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم ۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی تبلیغاتی ایده پردازی شدهاز ۳ الی ۱۰ فریمهر فریم از ۳/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی از نما و داخل ساختماناز ۱۰ الی ۲۰ فریمهر فریم از ۴۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۸ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری مشهد۱۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت عکاسی روزانه تا ۴ ساعت کاری بدون محدودیت فریم در شعاع ۵۰ کیلومتری مشهد۶/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت رتوش، بازسازی رنگ و منی پولاسیونساعتی۲۵۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۱روزانه۳/۵۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت گریم سطح ۲روزانه۲/۰۰۰/۰۰۰ تومان
قیمت مدلروزانهاز ۱/۵۰۰/۰۰۰ تومان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

عکاسی صنعتی یا عکاسی تبلیغاتی چه تاثیری روی فروش داره ؟

عکاسی صنعتی و تبلیغاتی جزو اجزاء و قسمت های لاینفک از فرآیند موفقیت تجارت ها و کسب و کارها می باشند. عکاسی صنعتی یا عکاسی تبلیغاتی بر ایجاد و تثبیت نام تجاری، رشد و توسعه بازار هدف و مشتریان، کشف و ایجاد بازار های ثانویه و بکر و جدید و حفاظت از سود حال حاظر و مشتریان فعلی تاثیر گذار بوده و نقش مهمی را ایفا می نماید.

عکاسی حماسه ای از جنس هنر .

تاثیر عکاسی صنعتی در ماندگار نمودن نام برند و فرآیند برندینگ:

همانطور که گفته شد نقش عکاسی تبلیغاتی در موفقیت کسب و کارها نقشی غیرقابل انکاری می‌باشد. این کار با ایجاد تصویری حقیقی و واقعی از محصولات و رعایت عوامل و تکنیک های عکاسی صنعتی انجام می شود که نقش مهمی در باز کردن جایگاه خاص مارک‌ها و برندها دارند. از این رو که عکاسی صنعتی برای شرکتهای تازه تاسیس و یا شرکت‌هایی که به دنبال بازار گسترده‌تر هستند به امری حیاتی تبدیل شده است.

همچنین عکاسی صنعتی در مشهد – عکس تبلیغاتی از محصول تاثیر بسیار زیادی بر ایجاد میل و رغبت برای مصرف و استفاده از محصولاتی که به شکل اغوا کننده‌ای مطابق با استانداردهای زیبایی شناسانه به نمایش در می‌آیند دارد. به عنوان مثال در صورتی که برندی نوپا عکاسی های حرفه ای از محصولات و خدمات خود بصورت چاپی و مخصوصا بصورت آنلاین ارائه می دهد تاثیر بسیار زیادی در ذهن مخاطبان خواهد داشت و تکنیک های عکاسی صنعتی بدون هرگونه صحبت و یا بازاریابی مستقیمی، علاقه مند به استفاده از آن محصول می نماید. یعنی نام و محصولات در ذهن مخاطبان به عنوان یک مارک و برند محبوب و دوست داشتنی حک می شود و احتمال سفارش و خرید را به شکل چشمگیری افزایش می دهد و این مهمترین گام در فرآیند برندینگ به شمار می آید.

استارتاپ هستید ؟ تاثیر عکس صنعتی برای شما ؟

عکاسی صنعتی توانایی انتقال زیبایی و کارایی محصولات در کمتری زمان و به بهترین وجه ممکن را دارد و این ویژگی نقش بسیار مهمی در معرفی محصولات به افراد جدید و رشد و توسعه بازار اولیه استارت آپ ها دارد. تجارت های مختلف به دلایل مختلف برای اجرای کمپین ها و برنامه های تبلیغاتی و بازاریابی نیازمند انجام عکاسی صنعتی و تبلیغاتی هستند، اما عکاسی صنعتی برای استارت آپ ها و کسب و کار های نوپا بسیار حیاتی است. بسیاری از صاحبان تجارت ها هزینه برای عکس صنعتی و تبلیغاتی حرفه ای را غیر ضروری تشخیص می دهند و سعی می کنند از موبایل یا عکاسان غیر حرفه ای برای انجام کار استفاده نمایند، در صورتی که در حقیقت این عکسها کارایی لازم را نداشته و سد و مانعی می شوند در برابر توسعه بازار، جذب بالاتر، تاثیر گذاری بیشتر و در نهایت فروش پایین تر و کاهش چشمگیر سود دهی خواهد گردید.

عکاسی صنعتی در مشهد

عکاسی صنعتی و پیروزی در رقابت با رقبا

عکاسی صنعتی حرفه ای و با کیفیت، یک سلاح موثر در رقابت با رقبا به شمار می رود، با این سلاح موثر محصول شما با کیفیت تر و فاخرتر از دیگر رقبا به نظر خواهد رسید. عکاسی صنعتی و تبلیغاتی محبوب ترین سلاح طراحان و برنامه ریزان بازاریابی و استراتژیست های فروش می باشد، زیرا که به واسطه این سلاح پر قدرت و تاثیرگذار می توانند بهره وری را به میزان چشم گیری افزایش داده و پلن های خود را موثرتر و قدرتمندتر اجرا نمایند.

نمونه عکاسی های صنعتی

عکاسی صنعتی ویترین و نماینده کسب و کار شما در جنگ با رقباست پس حساس باشید!

یکی از مهمترین عواملی که عکاسی صنعتی از محصولات را پر اهمیت می نماید، این نکته است که مشتریان و نیازمندان محصولات در فضای آنلاین دقیقا مانند ویترین فروشگاه های فیزیکی که نماینده اجناس داخل مغازه می باشد به صورت ناخودآگاه از روی تصاویر و عکس ها، باطن و هویت محصولات را قضاوت نموده و از روی این عکس ها نتیجه می گیرند که آیا محصولات از کیفیت و ظاهر ایده آل بهره مند هستند یا خیر؟ درک این نکته بسیار حائز اهمیت بوده و می تواند نقش بسیار قدرتمندی در فرآیند تاثیرگذاری و برانگیزاندن مشتریان برای اقدام به تصمیم خرید داشته باشد. زمان تاثیر گذاری بر مخاطبان بسیار کم است و عکس ها به عنوان نماینده محصولات فیزیکی شما مخصوصا در فضای مجازی نقش بسیار حیاتی و پر اهمیتی را بازی میکنند. پس خواهشا حساس باشید!

عکاسی صنعتی، ضرورت یا تشریفات چیست؟

در شرایط فعلی اقتصادی تنها راه نجات و جلوگیری از افت فروش و در نهایت ورشکستگی، عکاسی و تبلیغات خلاقانه و هدفمند می باشد، اگر چه که عکاسی صنعتی و تبلیغاتی در تمامی شرایط اقتصادی و در تمامی کشورها نقشی حیاتی و بسیار موثر در توسعه کسب و کار و فروش موفق و حداکثری محصولات دارد اما میتوان گفت در شرایط حال حاضر کسب و کارهایی که اهمیت عکاسی صنعتی و در کل تولید محتوای بصری را نادیده بگیرند به شدت از رقابت دور خواهند ماند و این کار میتواند موقعیت و بقای کسب و کار های حتی قدیمی و ریشه دار را با ریسک مواجه نماید.
چشم ها را در مورد عکاسی صنعتی و عکاسی تبلیغاتی باید شست.

عکاسی صنعتی جای صرفه جویی در هزینه نیست !

سعی اغلب مدیران و شرکت ها، هنگام سفارش عکاسی صنعتی در مشهد – عکس تبلیغاتی از محصول در مشهد ، کاهش هزینه ها و طی کردن این فرآیند با کمترین هزینه می باشد. با این وجود که مجموعه ی تبلیغات در مشهد یافابرند سعی نموده هزینه ها را تا حد بسیار زیادی تعدیل نماید، اما ذکر این نکته خارج از لطف نیست که عکاسی نماینده و ویترین تجارت ها در دنیای آنلاین بوده و مهمترین عامل انتقال کیفیت، زیبایی و مرغوبیت کالا و محصولات به مخاطبین می باشد. این نکته ای جدید نیست قطعا همه مدیران این نکته را می دانند اما، هنگام سفارش عکاسی صنعتی مجددا تصمیم میگیرند هزینه کمتری برای عکاسی انجام دهند، اما دقیقا این همان نکته ایست که مدیران موفق و شرکت های موفق می دانند و می توانند به آن عمل کنند. اینجاست که باید کار را به یک کاردان بسپارید : تیم تبلیغاتی یافابرند مشهد در کنار شماست .

عکاسی صنعتی با گوشی : شاید به این فکر بیافتید که با گوشی خودتان عکس بگیرید و از عکاسان حرفه ای استفاده نکنید . واقعیت این است که اگر بتوانید زاویه مناسب ، نور مناسب و محیط مناسبی را فراهم کنید با گوشی موبایل تان هم می توانید تصاویر خوبی داشته باشید ، در سال های اخیر گوشی های موبایل دارای دوربین های به شدت قوی شده اند و کافیست یک گوشی موبایل دارای دوربین مناسبی و با کیفیتی تهیه کنید، به راحتی می توانید تصاویر بسیار با کیفیتی خلق کنید. البته اگر بخواهید عکاسی تبلیغاتی داشته باشید کار راحت تر می شود و اتفاقا در بسیاری از مواقع با گوشی تلفن همراه خودتان می توانید تصاویر بی نظیری خلق کنید ، پس اگر دنبال هزینه نکردن هستید می توانید کمی در اینترنت سرچ کنید و در مورد عکاسی و زاویه دید ها و نورپردازی اطلاعاتی کسب کنید و به راحتی خودتان یک عکاس تمام عیار شوید.

برای شروع کسب و کار در مشهد اولین کار مشاوره کسب و کار است در این صفحه شرایط مشاوره کسب و کار در مشهد را بررسی کنید

رسالت عکاسان صنعتی در مشهد – عکس تبلیغاتی از محصول

امروزه عکاسان صنعتی سعی دارند تا با کسب علم نورپردازی، صحنه‌آرایی، کادر و ترکیب‌بندی، تکنیک‌ها و اشراف به دوربین‌ها، لنزها و تجهیزات به گونه‌ای تصویر سوژه را ثبت کنند که در بهترین حالت ممکن علاوه بر ویژگی‌ها و خصوصیات ظاهری ماهیت و بافت اصلی محصول مد نظر را در معرض نمایش بگذارند. اگر از برخی مقوله‌ها صرف نظر کنیم، احتمالا به نقش پررنگ این ژانر در اشکال متفاوت تبلیغات پی خواهیم برد. در حالی که بسیاری از طراحان گرافیکی کوشیده تا بهترین تصویر از ارگان‌های دولتی، شرکت‌های خدماتی یا تولیدی، شرکت‌های تبلیغاتی، بخش‌های اقتصادی بازرگانی، خودروسازان، جواهرسازان و… را ارائه دهند. گاها نمی‌توان عکاسی صنعتی را به کالای صنعتکاران، مهندسان، معماران، هنرمندان و… محدود ساخت، این عرصه می‌تواند از آن ِ ابنیه تاریخی، مواد غذایی و تمام عناصری باشد که ویژگی‌های بصری و قابلیت نمایشی داشته باشند. این سبک از عکاسی کمک حال بسیاری از صنعتگران می‌شود.

یکی از خدمات یافابرند عکاسی صنعتی در مشهد – عکس تبلیغاتی از محصول می باشد که شما می توانید برای سفارش عکس صنعتی با ما در ارتباط باشید ::

ادمین سفارش در تلگرام ::
🍊 https://t.me/yafa_ads

شماره های تماس ::

05191690541
تلگرام ۰۹۱۵۰۴۶۷۳۳۸

دانلود نسخه Pdf 👇

عکاسی صنعتی در مشهد – عکس تبلیغاتی از محصول

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *