تعرفه خدمات یافابرند

 

خدمات اینستاگرام  قیمت (تومان)
 فالوور اجباری اینستاگرام به ازای هر کا  120 ت
خرید فالوور فیک اینستاگرام به ازای هر کا  50 ت
افزایش لایک ایرانی به ازای هر کا  25 ت
مدیریت پیج اینستاگرام طبق تعرفه
تبلیغات اینستاگرام طبق تعرفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات ایتا

قیمت (تومان)
ممبر فیک گروه ایتا به ازای هر کا  650 ت
ممبر فیک کانال ایتا به ازای هر کا  500 ت
ممبر واقعی گروه ایتا به ازای هر کا  1,000,000 ت
ممبر واقعی کانال ایتا به ازای هر کا  850 ت
تبلیغات در ایتا طبق تعرفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات روبیکا

قیمت (تومان)

ممبر واقعی کانال و گروه

به ازای هر کا  100 ت
ممبر بدون ریزش کانال روبیکا به ازای هر کا  170 ت
وبو پست روبینو واقعی به ازای هر کا  15 ت
وبو پست کانال واقعی به ازای هر کا  20 ت
لایک روبیکا بدون ریزش به ازای هر کا  45 ت
لایک روبیکا به ازای هر کا  20 ت
ویو استوری روبینو به ازای هر کا  55 ت
فالوور روبیکا بدون ریزش به ازای هر کا  90 ت
فالوور روبیکا به ازای هر کا  35 ت
تبلیغات در روبیکا طبق تعرفه

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات تلگرام

قیمت (تومان)
ممبر هیدن تلگرام کانال به ازای هر کا  45 ت
ممبر اجباری تلگرام کانال به ازای هر کا  85 ت
خرید ممبر فیک تلگرام کانال به ازای هر کا 90 ت
افزایش ممبر اجباری گروه به ازای هر کا  45 ت
خرید ممبر فیک تلگرام گروه به ازای هر کا 95 ت
خرید ممبر قفلی تلگرام کانال به ازای هر کا 45 ت
تبلیغات در تلگرام طبق تعرفه
انتقال گروه به گروه تلگرام به ازای هر کا 120 ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات طراحی قیمت (تومان)
طراحی بنر اینستاگرام 250 ت
طراحی بنر تلگرام 250 ت
طراحی لوگو حرفه ای 3,500 م ت
طراحی لوگو پروفایل 600 ت
طراحی سایت تماس بگیرید
طراحی کاتالوگ هر صفحه 250 ت
طراحی جلد کاتالوگ هر صفحه 330 ت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات ویدئو قیمت (تومان)
استوری موشن 450 ت
لوگو موشن 370 ت
تیزر معرفی محصول شروع از 450 به ازای هرمحصول
تیزر تبلیغاتی تماس بگیرید
تدوین به ازای هر دقیقه 470 ت
تدوین آموزشی (پرده سبز) هر دقیقه 660 ت
فیلمبرداری (پرده سبز) تماس بگیرید
تکنیک اجرایی تیزر رئال اطلاع از قیمت ها

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خدمات دیجیتال مارکتینگ قیمت (تومان)
مشاوره دیجیتال مارکتینگ 200 به ازای هر ساعت
مدیریت تولید محتوا سایت به ازای هر هزار کلمه 100 ت
طراحی و سیستم سازی کسب و کار 200 م تومان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

“قیمت سئو سایت در مشهد بر اساس پروژه، تعیین شده و هر پلن با توجه به شرایط و مزایا در 3 دسته قیمتی قرار میگیرد”

خدمات سئو قیمت (تومان)
تماس بگیرید