تعرفه ی خدمات یافابرند

شرح خدمات تعرفه (هزار تومان)
طراحی بنر حرفه ای تلگرام ۱۰۰
طراحی بنر حرفه ای اینستاگرام ۱۰۰
طراحی لوگو تلگرام ۲۵۰
طراحی لوگو حرفه ای (قابلیت ثبت برند) ۹۰۰
طراحی استوری موشن ۲۵۰
لوگو موشن ۱۵۰
پک استیکر ۱۰ تایی ۱۵۰
پک استیکر ۱۰ تایی متحرک ۲۵۰
طراحی کاتالوگ هر صفحه ۱۲۵
طراحی جلد کاتالوگ هر صفحه ۲۵۰
طراحی سایت شروع از ۴ میلیون تومان
مدیریت پیج اینستاگرام طبق تعرفه
تیزر معرفی محصول شروع از ۳۵۰ به ازای هر محصول
تیزر تبلیغاتی تماس بگیرید
تدوین به ازای هر دقیقه ۳۵۰
تدوین آموزشی (پرده سبز) هر دقیقه ۲۰۰
فیلمبرداری آموزشی پرده سبز تماس بگیرید
مدیریت محتوای سایت تماس بگیرید
تبلیغات تلگرام طبق تعرفه
تبلیغات اینستاگرام طبق تعرفه
مشاوره دیجیتال مارکتینگ ۲۰۰ به ازای هر ساعت